Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: sobota, 01-04-2023, Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Ocenianie przedmiotowe

Na tej stronie nauczyciele informują o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i końcowych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania (tzw. Przedmiotowe Zasady Oceniania) oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

PSP Budkowice (1).jpeg PSP Budkowice (3).jpeg PSP Budkowice (4).jpeg PSP Budkowice (5).jpeg PSP Budkowice (6).jpeg PSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców