Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: sobota, 01-04-2023, Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Dane szkoły

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W STARYCH BUDKOWICACH

ul.Wołczyńska 14
46-030 Stare Budkowice
tel.(077) 4210-012Dyrektor: mgr Katarzyna Chimiak

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach jest jednostką organizacyjną gminy, funkcjonuje jako jednostka budżetowa, finansowana z budżetu gminy.

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie.

4. Przedmiot działalności i kompetencje określa Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach.doc

5. Podstawą organizacji pracy w danym roku szkolnym są ustalone przez dyrektora i zaopiniowane przez radę pedagogiczną:
- szkolny plan nauczania
- arkusz organizacji szkoły (zatwierdzony przez Wójta Gminy).

 

PSP Budkowice (1).jpeg PSP Budkowice (3).jpeg PSP Budkowice (4).jpeg PSP Budkowice (5).jpeg PSP Budkowice (6).jpeg PSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców