Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: czwartek, 26-05-2022, Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Pedagog to nie rzemieślnik
Pedagog to twórca
Pedagog to nie kuglarz
Pedagog to artysta
Twórca nigdy nie powiela sposobów działania
Twórca nigdy nie otwiera tym samym kluczem różnych osobowości
Ani tym bardziej nie czyni tego wytrychem
Twórca stara się odejść od utartych schematów 

 [M. Śnieżyński, Barwy życia, Kraków 1981]

Pedagog to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie i:

- wytłumaczy jak skutecznie radzić sobie ze stresem;

- podpowie, jaką wybrać w życiu drogę;

- przestrzeże przed tym, co niebezpieczne;

- nauczy myśleć twórczo;

- wytłumaczy, co znaczy być asertywnym.     

   O mnie

Nazywam się Katarzyna Kuliczkowska. Jestem pedagogiem szkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Budkowicach.

Staż pracy: 9 lat

Ukończone studia:

 • studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńcza i praca socjalna; specjalizacja - terapia pedagogiczna (wydział Historyczno - Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego);

 • studia podyplomowe na kierunku logopedia (wydział Historyczno - Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego);

 • studia podyplomowe na kierunek oligofrenopedagogika (wydział zamiejscowy studiów wyższych im. Bogdana Jańskiego w Opolu).

Zainteresowania:

Literatura psychologiczno-pedagogiczna, obyczajowa; turystyka (piesza, rowerowa, podróże); sport ( jazda na nartach, jazda na łyżwach, pływanie, jazda na rowerze, aerobic).

Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy, kto ma kłopot i nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić.

Drogi uczniu, czekam na Ciebie, gdy:

- czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;

- nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegami;

- masz problemy rodzinne;

- znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;

- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;

- chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz, w jaki sposób;

- masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;

- przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

- chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;

- masz pytania dotyczące wyników w nauce i funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;

- potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;

- masz pytania i nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić;

- szukasz pomocy.

 Pedagog szkolny współpracuje  z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno – wychowawczy szkoły jak:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu;

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie;

 • Komenda Policji w Dobrzeniu Wielkim;

 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kluczborku;

 • pedagodzy z innych szkół.

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.: w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

 2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 3. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

 4. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 5. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 6. współpraca z instytucjami oświatowymi i wspierającymi szkołę;

 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

Punkt Konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie

ul. Reymonta 2

46-081 Dobrzeń Wielki,
Tel. kom. 667 808 046

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu

ul. Małopolska 20a
45-301 Opole
tel.(0-77) 455-63-91, (0-77) 455-63-92
e-mail: 

MOPR w Opolu: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Małopolska 20A

45-301 Opole,
tel. 77 4556390-92 wew. 3
strona internetowa: www.mopr.opole.pl, www.stop-przemocy.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

ul. ks. Popiełuszki 18

45-601 Opole 

tel. 077 456 27 76 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

ul. Głogowska 25b
45-315 Opole
Głogowska 25,

45-315 Opole
tel.77 455 25 35

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Murów

Dworcowa 2

46-030 Murów

woj. Opolskie

tel. +48 774 214 475

116 111 to Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje (czynny codziennie od godziny 12.00 do 20.00), http://www.116111.pl/dzieci

800 12 12 12 to Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 20.00)  

W sytuacji nagłej nie wahaj się zadzwonić pod numer alarmowy 112, aby wezwać na pomoc policję, karetkę lub straż pożarną.

PSP Budkowice (1).jpeg PSP Budkowice (3).jpeg PSP Budkowice (4).jpeg PSP Budkowice (5).jpeg PSP Budkowice (6).jpeg PSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców