Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: środa, 31-05-2023, Imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

Ocenianie przedmiotowe

Na tej stronie nauczyciele informują o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i końcowych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania (tzw. Przedmiotowe Zasady Oceniania) oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

PSP Budkowice (1).jpegPSP Budkowice (3).jpegPSP Budkowice (4).jpegPSP Budkowice (5).jpegPSP Budkowice (6).jpegPSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców