Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: środa, 27-10-2021, Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Dokumenty rekrutacyjne

Dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły 

- Kartę zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej                                     DOCKARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA.doc

- Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej      DOCwniosek-język _mniejszości_narodowej.doc

-  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych                                    DOCzgoda- dane osobowe.doc

 

Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły 

- Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły                                              DOCwniosek_o_przyjęcie_dziecka.doc

- Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej      DOCwniosek-język _mniejszości_narodowej.doc

-  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych                                    DOCzgoda- dane osobowe.doc

Oraz ewentualne oświadczenia:

- Oświadczenie o miejscu pracy rodziców                                          DOCoświadczenie_o_miejscu_pracy_rodziców.doc

- Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka                 DOCoświadczenie_o_miejscu_zamieszkania_krewnych.doc

- Oświadczenia o rodzeństwie kandydata                                           DOCoświadczenie_o_rodzeństwie_kandydata.doc

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców