Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: poniedziałek, 26-09-2022, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

1. W szkole w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się dyskoteki szkolne i klasowe, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów Szkoły.

2. Dyskoteki szkolne mogą być odpłatne dla uczestników. O wydatkowaniu zebranych środków decyduje nauczyciel organizator wraz z uczniami w porozumieniu z dyrekcją szkoły. Cenę biletu ustala organizator w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

3. Wejście na dyskotekę jest możliwe tylko w ciągu 1 godz. od rozpoczęcia dyskoteki. Opuszczenie dyskoteki przed jej zakończeniem możliwe jest tylko w przypadku odebrania ucznia przez jego rodziców (opiekunów). Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby spoza szkoły.

5. W dyskotece mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie, którzy mają zgodę wychowawcy na udział w dyskotece (brak kar ograniczających prawo uczestnictwa w zabawach szkolnych) i rodziców.

6. Podczas dyskotek należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze,toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są: uczniowie oraz uczniowie organizujący dyskotekę wraz z opiekunem (dopilnowanie zmiany butów, pomoc w posprzątaniu po dyskotece, itd.).

7. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków niedozwolonych oraz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych.

10. Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną odpowiedzialność.

11. W czasie dyskoteki uczniowie nie mają prawa przebywać w szatni.

12. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania oraz może korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń.

13. W czasie dyskoteki nie wolno otwierać okien w budynku szkoły bez zgody nauczyciela pełniącego dyżur.

W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły organizator ma prawo usunąć (po wezwaniu rodziców) uczestnika dyskoteki z budynku szkoły bez zwrotu opłaty za bilet lub zakończyć dyskotekę przed czasem.

 

 

PSP Budkowice (1).jpeg PSP Budkowice (3).jpeg PSP Budkowice (4).jpeg PSP Budkowice (5).jpeg PSP Budkowice (6).jpeg PSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców