Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: wtorek, 14-07-2020, Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017

poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I semestr

8 grudnia 2017

zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2017 – 1 stycznia 2018

wystawienie ocen na I semestr

22 grudnia 2017

zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej po I semestrze

9 stycznia 2018

ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2018

wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018

poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku

14 maja 2018

wystawienie ocen końcoworocznych

8 czerwca 2018

zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej po II semestrze

15 czerwca 2018

zakończenie roku szkolnego 2014/2015

22 czerwca 2018

terminy spotkań z rodzicami

12 września 2017 – zebranie

7 listopada 2017 - konsultacje

12 grudnia 2017 – konsultacje

9 stycznia 2018 – zebranie

23 marca 2018 – konsultacje

15 maja 2018 - zebranie

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców