Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: środa, 27-05-2020, Imieniny: Amandy, Jana, Juliana

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły (klasa I i II) realizują moduł ,,W czarodziejskim świecie bajek”, posługując się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej. Dzieci stworzyły własne ,,Bajkowe Krainy”, wykorzystując do tego ekspresję ruchową, słowną, muzyczną i plastyczną. ,,Magiczny kuferek” wypełniony po brzegi bajkowymi rekwizytami zainspirował dzieci do twórczego działania. Najmłodsi odwiedzili też Bibliotekę Publiczną w Starych Budkowicach i przeprowadzili wywiad z ,,Bajkowymi Ekspertami” oraz przygotowali inscenizację słowno - muzyczną. Innowacyjną pomocą dydaktyczną otrzymaną w ramach projektu okazały się Bum Bum Rurki (tuby muzyczne), które wywołały entuzjazm – koncertom nie było końca. Udział w zajęciach dostarczył dzieciom wiele emocji i nowych doświadczeń. 

Głównym celem ścieżki edukacyjnej „Kuchnia od kuchni”, realizowanej przez uczniów klasy II i III, jest kształtowanie nawyku zdrowego żywienia, kultury spożywania posiłków oraz zachęcanie do większej aktywności ruchowej. Zajęcia rozpoczęły się od zapoznania dzieci z piramidą żywienia i wyodrębnienia produktów zdrowych i wartościowych. Kolejne etapy zajęć to kształtowanie umiejętności prawidłowego nakrywania do stołu, wspólne układanie katalogu dobrych manier oraz przygotowanie przepisów na poszczególne posiłki w ciągu dnia. Punktem kulminacyjnym zajęć był „Festiwal pieroga”, czyli samodzielne wykonanie pierogów oraz wspólna degustacja przygotowanej potrawy. Dzieci zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami.

Uczestnicy zajęć „Skarby wokół nas”, uczniowie klasy III i IV, przygotowali minigrę terenową, kształcąc umiejętność organizowania sobie i innym wolnego czasu, a ponadto doskonalili pracę w grupie i zapoznali się z walorami przyrodniczymi swojej miejscowości. Podczas zajęć dzieci wytyczyły trasę gry dla uczniów zaproszonych do zabawy, przygotowały zadania o tematyce przyrodniczej, matematycznej i ruchowej. Wiele atrakcji dostarczyło uczniom wymyślanie zadań, przejście wyznaczoną trasą z ustaleniem miejsc ukrycia skarbów oraz przygotowanie dyplomów dla uczestników zabawy. Punktem kulminacyjnym zajęć było przeprowadzenie gry oraz podsumowujące spotkanie uczestników zabawy.

Uczniowie klasy V goszczą „W leśnym skarbcu”. Realizacja tego modułu ma ma na celu kształcenie umiejętności dostrzegania zależności matematycznych w środowisku naturalnym, a także tworzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko leśne i dostrzeganie zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lasu. Piątoklasiści wyszukali informacje na temat zalesienia różnych obszarów i dokonali ich porównania procentowego. Następnie graficznie przedstawili otrzymane dane liczbowe, tworząc samodzielnie precyzyjne i pięknie wykonane mapy zalesienia w Polsce i województwie opolskim. Największe emocje wzbudziła jednak wycieczka do lasu oraz przygotowywanie i przeprowadzenie gry terenowej z wykorzystaniem przyrodniczych zasobów lasu. Za pomoc w realizacji wycieczki i gry terenowej w siedzibie szkółki leśnej Podkraje w Kałach bardzo dziękujemy Panu inżynierowi Jerzemu Gieruszyńskiemu. Wiedzę zdobytą na spotkaniach uczniowie wykorzystają do wykonania broszur informacyjnych, które przekażą mieszkańcom naszej miejscowości. Będą one cennym materiałem edukacyjno – wychowawczym , dzięki któremu uczniowie postarają się uświadomić potrzebę chronienia lasów i wszystkich jego skarbów.

Szóstoklasiści zastanawiają się, „Jak osiągnąć sukces?”. Rynek pracy ulega ciągłym zmianom, rosną wymagania pracodawców, jest więc zasadne, aby zająć się już na II etapie edukacyjnym przygotowaniem ucznia do właściwego postrzegania swojej roli zawodowej. Pragniemy zmotywować uczniów do uczenia się przez całe życie, do zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności, dlatego dzieci wykonały mapę myśli dotyczącą drogi do sukcesu, przygotowały w grupach albumy o ludziach sukcesu i zawodowe portfolia według własnego pomysłu. W ramach zajęć spotkały się także z przedstawicielami różnych zawodów: pielęgniarką, inżynierem elektrykiem, policjantką oraz wzięli udział w spotkaniu autorskim Pana Adriana Chimiaka znanego reportażysty, pracownika Polskiego Radia Opole. Mamy nadzieję, że realizacja modułu uświadomi uczniom, że mają zasadniczy wpływ na to, jak będzie wyglądało ich życie, a także dowiedzą się, jakie zasady trzeba wcielić w życie i jakie wypracować cechy charakteru, by wspiąć się na wyżyny. Projekt zakończy się wykonaniem teczek prezentujących różne zawody i debatą o wartości edukacji. Za udział w spotkaniach bardzo dziękujemy Pani Antoninie Adamczyk, Katarzynie Bieganowskiej i Panu Przemysławowi Chrzanowskiemu.

Nauczyciele PSP w Starych Budkowicach

 

 

 

 

 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców