Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: poniedziałek, 24-01-2022, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy

Innowacja pedagogiczna Earth Club – zakończona!

W ramach innowacji, od września 2016 do czerwca 2017, przeprowadzono (w języku angielskim) 32 godziny zajęć dydaktycznych poświęconych takim blokom tematycznym jak: ekologia, środowisko naturalne, klimat i pogoda, przestrzeń kosmiczna, geografia świata oraz zdrowie i higiena. Zajęcia odbywały się regularnie, raz w tygodniu, a frekwencja uczniów wyniosła 95%.

Na zakończenie zajęć wśród uczniów przeprowadzona została anonimowa ankieta ewaluacyjna , z której wynika, że:

  1. Zajęcia podobały się 83% uczniów.

  2. Wszyscy uczniowie dobrze się na nich bawili.

  3. Z wyjątkiem jednego ucznia, wszyscy uznali, że sporo się w trakcie innowacji nauczyli.

  4. 91% uczniów poleciłaby te zajęcia przyszłym uczniom klasy IV.

Z obserwacji nauczyciela prowadzącego zajęcia wynika, że uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, choć byli już zmęczeni (zajęcia odbywały się na siódmej godzinie lekcyjnej). Demonstrowali zaangażowanie w pracę zespołową, przejawiali zdolności i umiejętności organizacyjne, kreatywność i entuzjazm. Rozwijali zarówno zainteresowania przyrodnicze, jak i językowe, poszerzali swoją wiedzę i umiejętności. Dodatkowo rozwijali się w zakresie kompetencji kluczowych, takich jak: czytanie, myślenie naukowe, umiejętność komunikowania się w języku obcym, wyszukiwanie i korzystanie z informacji oraz umiejętność uczenia się.

W czasie całorocznej pracy udało się wyodrębnić obszary cieszące się szczególnym zainteresowaniem uczniów oraz metody pracy szczególnie dla nich atrakcyjne. Do takich zaliczają się małe projekty zespołowe, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia wykorzystujące elementy ekspresji plastycznej i muzycznej. Uczniowie doceniali także dostępność nowoczesnej technologii w klasie, za pomocą której mogli oglądać np. przykłady groźnych zjawisk atmosferycznych, o których rozmawialiśmy na zajęciach. Te obserwacje nauczyciela prowadzącego zostaną wykorzystane do modyfikacji programu Earth Club, gdyby zajęcia tego typu miały być powtórzone w przyszłości w innym zespole klasowym.

Z zajęć Earth Club, oprócz wiedzy, umiejętności, i, jak wynika z ankiety ewaluacyjnej, dobrych wspomnień, uczniowie wynieśli także swoje portfolio – zbiór materiałów, kart pracy i pomocy dydaktycznych, które tworzyliśmy i wykorzystywaliśmy na zajęciach.

Podsumowując, innowacja polegająca na wprowadzeniu do szkoły pracy metodą CLIL (zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego) zakończyła się sukcesem. Z pewnością warto wdrażać tę metodę pracy z uczniami w naszej szkole, gdyż stanowi ona swoiste dydaktyczne „dwa w jednym” (nauczanie treści przedmiotowych i językowych w tym samym czasie), co poprawia atrakcyjność i efektywność nauczania.

Katarzyna Chimiak

 

 

 

PSP Budkowice (1).jpeg PSP Budkowice (3).jpeg PSP Budkowice (4).jpeg PSP Budkowice (5).jpeg PSP Budkowice (6).jpeg PSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców