Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: czwartek, 28-05-2020, Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Zasady korzystania z obiadów

1. Cena jednego obiadu: 3,70 zł.

2. Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w sekretariacie szkoły.

3. Uczeń, który jest w szkole w danym dniu korzysta z obiadu obowiązkowo. Zapisuje się codziennie przed lekcjami na liście znajdującej się w świetlicy szkolnej.

4.Nieobecności  dzieci na obiadach należy zgłaszać najlepiej z jednodniowym wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8.00 pod numerem telefonu 774210012, 793857823 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

5. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty na kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

6. Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce, to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez organizatora.

7. W przypadku rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów. 

 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców