Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: poniedziałek, 26-09-2022, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Zasady korzystania z obiadów

1. Cena jednego obiadu: 3,70 zł.

2. Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w sekretariacie szkoły.

3. Uczeń, który jest w szkole w danym dniu korzysta z obiadu obowiązkowo. Zapisuje się codziennie przed lekcjami na liście znajdującej się w świetlicy szkolnej.

4.Nieobecności  dzieci na obiadach należy zgłaszać najlepiej z jednodniowym wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8.00 pod numerem telefonu 774210012, 793857823 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

5. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty na kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

6. Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce, to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez organizatora.

7. W przypadku rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów. 

 

PSP Budkowice (1).jpeg PSP Budkowice (3).jpeg PSP Budkowice (4).jpeg PSP Budkowice (5).jpeg PSP Budkowice (6).jpeg PSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców