Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: niedziela, 04-12-2022, Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

W języku angielskim jesteśmy niepokonani!

Organizatorami imprezy były: Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie. Turniejowi przyświecały następujące cele: promowanie nauki języka angielskiego wśród uczniów klas IV-VI publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Murów oraz integrowanie środowiska szkolnego poprzez współzawodnictwo między placówkami oświatowymi na polu wiedzy i umiejętności zdobywanych w szkole.

Zadania konkursowe przygotowane zostały przez nauczycieli uczących języka angielskiego w obu szkołach. W turnieju wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV-VI obecni w szkołach w dniu 9 czerwca 2016 . Uczniowie otrzymali do rozwiązania test językowy dostosowany do poziomu nauczania danej klasy. Komisja Turniejowa sprawdziła testy i opracowała wyniki procentowo dla danej klasy. Wyniki zespołów klasowych porównywane zostały w kategoriach klas IV, V i VI. Dodatkowo wyłoniono zwycięzców indywidualnych, czyli uczniów którzy uzyskali najlepszy wynik w swojej kategorii klasowej. Nagrodę główną przyznano szkole, która uzyskała w rywalizacji lepszy wynik ( średnia wyników procentowych wszystkich klas).

Kategoria

PSP Murów

PSP Stare Budkowice

Nagrodę przyznano:

kl. IV

48%

61%

Kl. IV

PSP St. Budkowice

Najlepszy wynik

indywidualny w kl. IV

86% Maciej Wanzel

90% Marcin Otte

Marcin Otte,

PSP St. Budkowice

kl. V

37%

42%

Kl. V

PSP St. Budkowice

Najlepszy wynik indywidualny w kl. V

86% Monika Kwiecień

68% Florian Mikula

Monika Kwiecień,

PSP Murów

kl.VI

31 %, 38%

48%

Kl. VI

PSP St. Budkowice

Najlepszy wynik indywidualny w kl. VI

81% Oliwia Bryza

71% Wiktoria Janas

Oliwia Bryza,

PSP Murów

Szkoła ogółem

38,5%

50,3 %

PSP Stare Budkowice

 

Nagroda główna – maskotka Funny Bunny – ufundowana przez Radę Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Budkowicach trafiła więc do uczniów PSP Stare Budkowice. Również w kategoriach klasowych najlepsi okazali się uczniowie klas IV, V i VI PSP Stare Budkowice. Nagrody książkowe dla zwycięzców indywidualnych: Marcina Otte z PSP Stare Budkowice, Moniki Kwiecień i Oliwii Bryzy z PSP Murów ufundowała Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie.

 

Katarzyna Chimiak

PSP Budkowice (1).jpeg PSP Budkowice (3).jpeg PSP Budkowice (4).jpeg PSP Budkowice (5).jpeg PSP Budkowice (6).jpeg PSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców