Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: czwartek, 28-05-2020, Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Zosie Samosie i Tośki Samośki z pierwszej klasy

Celem tych działań jest oswojenie dzieci ze słownikiem obrazkowym jako źródłem dodatkowych informacji, których dzieci mogą potrzebować w czasie zajęć, oraz nauczenie ich korzystania z dostępnych pomocy dydaktycznych, takich jak podręcznik i zeszyt ćwiczeń, w celu samodzielnego wywiązywania się z powierzonych zadań na zajęciach.

Już teraz dają się zaobserwować efekty tych działań. Uczniowie dobrze poznali swoje podręczniki i wiedzą, gdzie szukać potrzebnych informacji. Dzieci wiedzą też jaką wiedzę oferują im słowniki obrazkowe i są gotowe korzystać z nich w razie potrzeby. Coraz lepiej współpracują w grupach i wiedzą, że umożliwia im to dzielenie się wiedzą. Znacząco też rzadziej proszą o pomoc. Efekty ich pracy na zajęciach są dzięki temu coraz lepsze. Sprawna, samodzielna praca każdego ucznia nagradzana jest zaszczytnym tytułem „Zosi Samosi” dla dziewczynek i „Tośka Samośka” dla chłopców.

Nauczyciel ma nadzieję, że te działania usprawnią pracę na zajęciach, przygotują dzieci do samodzielnej pracy w domu w ramach przyszłych zadań domowych i zapobiegną nawykowemu odwoływaniu się do pomocy nauczyciela w sytuacjach, gdy dziecko może poradzić sobie samo. Z pewnością doda to uczniom wiary we własne możliwości i umiejętności i stanowić będzie solidną bazę do dalszego rozwoju.

Katarzyna Chimiak

 

 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców