Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: czwartek, 09-04-2020, Imieniny: Mai, Marcelego, Wadima

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy II

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy drugiej w roku szkolny 2015/2016

odbywają się w co drugi piątek miesiąca na 6. lekcji

Celem zajęć wyrównawczych jest przybliżenie uczniom obowiązujących, podstawowych treści w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej. Zajęcia te mają na celu wyrównanie zaległości w opanowaniu poszczególnych, wiodących zagadnień oraz rozwijanie i doskonalenie niezbędnych umiejętności: czytania, pisania, konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, logicznego myślenia, stosowania poznanych reguł.

Cele nauczania:

- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych

- rozwijanie motywacji do nauki i zdobywania wiedzy

- ugruntowanie wiedzy zdobytej na zajęciach

- pomoc uczniom w zdobywaniu pewności siebie, poznaniu własnych możliwości

Ewa Knaś

 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców