Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: poniedziałek, 26-09-2022, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Dlaczego warto poznać styl uczenia się swojego dziecka

Istnieją cztery główne style uczenia się: wzrokowy, słuchowy, dotykowy i kinestetyczny. Co to oznacza w praktyce? Mówiąc krótko: wzrokowcy uczą się patrząc, słuchowcy – słuchając, dotykowcy – łączą zdobywane informacje ze zmysłem dotyku i emocjami, kinestetycy natomiast angażują się aktywnie w proces uczenia się poprzez stymulację, eksperymenty, odgrywanie ról i ruch. 

Analiza porównawcza trzech sposobów odbierania świata i zdobywania nowej wiedzy - PDFbroszurka - porównania.pdf (103,32KB)

Wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem

W jaki sposób mogę pomóc w nauce mojemu dziecku, które jest wzrokowcem?

Zachęcaj, aby wzrokowiec zapisywał rzeczy, które chce zapamiętać.

Rozmawiając, utrzymuj z nim kontakt wzrokowy najdłużej jak się da.

Po przyjściu ze szkoły pozwól mu posiedzieć w ciszy i spokoju.

Zaproponuj, aby czytał różne historie, ilustrował je w myślach lub na kartce.

Zaproponuj, by czytając wodził palcem po tekście.

Pomożesz przyswoić mu nowe idee, odwołując się do jego własnych przeżyć lub znajdując dla nich wizualną formę.

Podczas pomocy czy współpracy unikaj długich ustnych objaśnień.

Namów go do przygotowania notatek pomocnych w sprecyzowaniu tego, co chce powiedzieć.

Pomóż mu podzielić większe zamierzenia / plany, na mniejsze etapy i wyznacz ich realne terminy.

Pozwól mu urządzić samodzielnie miejsce do nauki. Namów go, aby ograniczył tam ilość rzeczy i barw, które będą go rozpraszać.

Wygospodaruj w domu specjalne miejsce na jego osiągnięcia, dyplomy, fotografie, a także graficzne notatki, mapy umysłu itp.

Pamiętaj, że wzrokowcowi bardzo dobrze pracuje się z komputerem. Taki sposób pomaga mu utrzymać kontrolę nad wieloma szczegółami wizualnymi oraz z łatwością pisać i redagować teksty.

W jaki sposób mogę pomóc w nauce mojemu dziecku, które jest słuchowcem?

Zachęcaj słuchowca do opowiadania o jego twórczych koncepcjach, do dzielenia się pomysłami na rozwiązywanie problemów.

Namawiaj do czytania i powtarzania materiału na głos, wybijając rytm ruszając stopą lub stukając palcem.

Podczas opanowywania nowej umiejętności zaproponuj, aby nauczył ciebie tego, co już umie.

Jeżeli ma do czynienia z wykresami, tabelami, pisemnymi objaśnieniami, niech przeczyta na głos i wytłumaczy, jak je rozumie.

Jeśli ma skłonności do zapominania o ważnych rzeczach, wprowadź zasadę codziennego relacjonowania tego, co planuje.

Możesz mu pomóc w nauce, rezerwując sobie czas na wysłuchanie tego, czego się nauczył. Słuchowiec ma zawsze jakieś pytania i wewnętrzną potrzebę wypowiedzenia własnymi słowami tego, co zrozumiał.

Takim osobom łatwiej przychodzi nauka przy włączonej cicho muzyce, natomiast wrzawa i obce dźwięki rozpraszają je.

W jaki sposób mogę pomóc mojemu dziecku, które jest czuciowcem/ kinestetykiem

Zaproponuj kinestetykowi, aby zanim zasiądzie do odrabiania lekcji, odprężył się spacerując lub słuchając muzyki.

Zwróć uwagę, aby powtarzał materiał w sposób aktywny, używał pomocy naukowych, rysował, pisał itp.

Zastosuj nagrania na dyktafon, zaproponuj wodzenie palcem po tekście, czytanie na głos.

Nakłoń go, aby odgrywał scenki, angażując ręce i całe ciało.

Zachęcaj do opowiadania przeczytanych historii. Zadawaj pytania.

Namów, by spisywał swoje wspomnienia lub opisywał zajęcia i przeżycia w listach lub dzienniku.

Powtórkę materiału ułatwi mu pisanie i rozwiązywanie zadań na ściennej tablicy. Wówczas przy pracy umysłu może być w ruchu.

 Pozwól mu na stworzenie własnego miejsca pracy, w którym będzie miał możliwość wygodnie siedzieć i poruszać się.

Przygotowując powyższy wykaz i zestawienie korzystałam z informacji dostępnych na następujących stronach

http://www.zsmetow.boo.pl/dokumenty/styleuczenia.pdf

http://sp13.edu.pl/wp-content/uploads/2015/04/Jak-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-sukces-w-nauce-i-nauczaniu.pdf

http://www.sp6.laziska.pl/porada.htm

http://www.zs-dabrowa.pl/pdf/madra_pochwala_referat.pdf

http://zswyry.edupage.org/files/Poradnik_pedagoga.pdf

http://www.eid.edu.pl/_upload/file/atlasdemo.pdf

 

 

PSP Budkowice (1).jpeg PSP Budkowice (3).jpeg PSP Budkowice (4).jpeg PSP Budkowice (5).jpeg PSP Budkowice (6).jpeg PSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców