Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: sobota, 04-04-2020, Imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy

Koło polonistyczne

Koło polonistyczne

Zajęcia odbywają się w środy na 8. lekcji.

Prowadzący: Joanna Chrzanowska

Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań polonistycznych i przygotowanie do konkursów pozaszkolnych. 

W zajęciach uczestniczą uzdolnieni humanistycznie uczniowie klasy VI.

 

Główne założenia koła:

- Doskonalenie umiejętności korzystania ze słowników, katalogów bibliotecznych, Internetu oraz programów komputerowych.

- Doskonalenie umiejętności tworzenia własnych tekstów.

- Poszerzanie wiedzy o kulturze (filmie, teatrze, literaturze, muzyce, malarstwie).

- Motywowanie do czytania i krytycznego odbioru tekstów literackich, a także innych tekstów kultury.

- Zapoznanie uczniów z ofertą czasopism dla dzieci i młodzieży.
- Kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa kultury.
- Utrwalenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o języku i ortografii.
- Zachęcenie do podejmowania prób własnej działalności literackiej.
- Wdrażanie do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań.


Joanna Chrzanowska

 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców