Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: środa, 15-07-2020, Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Zajęcia dla uczniów napotykających trudności w czytaniu i pisaniu

Zajęcia dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu

 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki na 8. lekcji.

Prowadzący: Joanna Chrzanowska

 

Zajęcia są adresowane do uczniów klas IV-VI, którzy posiadają opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej stwierdzającą trudności rozwojowe z zakresie percepcji wzrokowej i percepcji słuchowej. Stają się one przyczyną opóźnień w opanowaniu płynnego czytania z dobrą dykcją i odpowiednim przestankowaniem oraz trudności w opanowaniu poprawnej pisowni.

Celem zajęć będzie przede wszystkim:

 • rozwijanie i korygowanie funkcji percepcyjno - wzrokowych, słuchowych poprzez angażowanie na wielorakie sposoby różnych kanałów percepcyjnych;

 • rozwijanie koncentracji uwagi;

 • usprawnianie logicznego myślenia;

 • doskonalenie czytania w zakresie bezbłędności, szybkości, techniki, rozumienia;

 • doskonalenie pisania w zakresie bezbłędności;

 • łagodzenie negatywnych skutków niepowodzeń szkolnych.

W pracy z dziećmi wykorzystane zostaną ćwiczenia przedstawione w pozycjach Wydawnictwa "Harmonia" opracowane przez następujących autorów: Barbarę Zakrzewską, Alicję Małasiewicz, Annę Tońską-Szyfelbein, Danutę Gmosińską, Violetę Woźniak, Elżbietę Szymankiewicz, Joannę Baran.

Podczas zajęć dzieci będą korzystały z ćwiczeń zaczerpniętych z pozycji:

 • Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią

 • Kombinatoryka wyrazowa i Kombinatoryka zdaniowa

 • Ortografki, czyli zabawne historyjki i ćwiczenia ortograficzne kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem dla uczniów klas IV-VI

 • Dyslektyczne ucho

 • Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii

 • Chodzą słuchy, czyli ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum

 • Spostrzegam i myślę – ćwiczenia do pracy z uczniem szkoły podstawowej o obniżonej sprawności widzenia i spostrzegania.

  Joanna Chrzanowska

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców