Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: piątek, 29-05-2020, Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klasy IV

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klasy IV

Prowadzący: Joanna Chrzanowska

Zajęcia odbywają się w środę na 7. lekcji.

Zajęcia adresowane są do uczniów klasy VI mających trudności w nauce języka polskiego. Zostaną ukierunkowane na rozwój umiejętności kluczowych. Ich celem ogólnym jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie umiejętności czytania, pisania, analizy i interpretacji tekstów kultury.

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość utrwalenia wiedzy i doskonalenia umiejętności, określonych w podstawie programowej z języka polskiego. By przeciwdziałać znużeniu i zniechęceniu dzieci do nauki, podnieść motywację i dostarczyć pozytywnych bodźców, wykorzystywane będą różnorodne formy pracy, w tym metody aktywizujące, zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną, wyobraźnię i koncentrację uwagi oraz różnorodne pomoce: słowniki, gry edukacyjne (także komputerowe), karty z zestawami ćwiczeń i plansze.

Ważnym aspektem zajęć będzie praca nad doskonaleniem umiejętności tworzenia własnych tekstów. Zgodnie z założeniami oceniania kształtującego uczniowie będą otrzymywali rzetelną informację zwrotną, w której zostaną przekazane konstruktywne, szczegółowe wskazówki dalszego postępowania. Aktywność uczniów na zajęciach bardzo często będzie się opierała na redagowaniu i poprawianiu swoich tekstów z wykorzystaniem rad nauczyciela służących zaplanowaniu kolejnych kroków w pracy nad wypowiedzią.

Najistotniejszym osiągnięciem będzie dla mnie fakt, że u dzieci rozbudzona zostanie wiara w możliwość pokonywania istniejących trudności, co będzie się wiązało z przełamaniem niechęci do przedmiotu. Zależy mi na podniesieniu samooceny i poczucia własnej wartości uczestników zajęć.

Joanna Chrzanowska

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców