Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: piątek, 29-05-2020, Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Koło religijne

Zajęcia z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce z religii

Zajęcia odbywają się w środę na 7. lekcji co drugi tydzień.

Prowadzący: Maria Kryś

I Cel główny :

Zajęcia z uczniem zdolnym - rozwijanie jego zdolności twórczych, poszerzenie wiedzy religijnej, kontynuacja podjętych dzieł misyjnych w szkole.

1. Zadania związane z tematyką misyjną:

- możliwości zaangażowania się w pomoc dzieciom z krajów misyjnych oraz misjonarzom przez modlitwę, ofiarę, służbę i twórczość;

-przygotowanie nabożeństwa misyjnych w formie modlitwy w ramach nabożeństw różańcowych w październiku;

- uczestnictwo w akcji Kolędników Misyjnych, - kontynuacja misyjnego programu edukacyjnego „Dać im nadzieję”.

2. Zadania związane z życiem liturgicznym- kościelnym:

- kontynuacja szkolnej modlitwy koronki do Miłosierdzia Bożego, na której dzieci będą miały możliwość spotykania się raz w tygodniu w czasie długiej przerwy- modlitwa za rodziny,o pokój, za misje itd.

- przygotowanie raz w tygodniu liturgii Mszy świętej z udziałem dzieci;

- zachęta do aktywnego udziału w uroczystościach religijnych związanych z rokiem kościelnym.

3. Ponadto uczniowie na zajęciach będą miały możliwość:

- rozwijania swoich zdolności twórczych,wykazania się kreatywnością w konkursach religijno-artystycznych, plastycznych(szkolnych i na innych szczeblach);

- kształtowania prawidłowych relacji interpersonalnych, zgodnej pracy w grupie;

- poszerzania swojej wiedzy religijnej, biblijnej - udział w konkursach :Diecezjalnym konkursie: „Żak 2015” oraz w konkursach ogólnopolskich EDI oraz Olimpus.

II Zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce z religii:

Cel główny:

-pomoc w nauce w opanowaniu podstawy programowej w takiej formie,aby uczeń mógł doświadczyć swoich umiejętności i wiedzy;

-rozwijanie zainteresowań i motywacja do nauki.

Zadania:

-uzupełnianie ćwiczeń - kart pracy, braków w katechezie;

-pomoc w rozwiązywaniu pracy domowej;

-wspólne czytanie Pisma Świętego, pogłębianie wiedzy biblijnej;

-wykorzystanie zdolności twórczych- udział w konkursach religijno -artystycznych, plastycznych.

Opracowała: Maria Kryś

 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców