Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: sobota, 04-04-2020, Imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy

Radzę sobie coraz lepiej - zajęcia dla uczniów klasy I

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy 1.

Radzę sobie coraz lepiej”

Cel ogólny:

-wyrównywanie braków w wiadomościach wynikających z deficytów rozwojowych lub słabej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej dziecka do nauki albo zaniedbań rodzinnych, środowiskowych.

Cele szczegółowe

- rozwijanie podstawowych umiejętności służących uczeniu się, głównie umiejętności czytania, pisania, liczenia, wypowiadania się poprzez uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami,

- dodatkowa praca nad stymulacją, usprawnianiem, doskonaleniem procesów analityczno - syntetycznych, funkcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, sprawności grafomotorycznej,

- uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i umożliwianie osiągania sukcesu,

- pomaganie w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie, przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotykaniu trudności.

 

Zajęcia odbywają się w piątki na 6. lekcji.

Nauczyciel prowadzący – Anna Grzesik

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców