Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: czwartek, 24-09-2020, Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny

Klub Małego Przyrodnika

KLUB MAŁEGO PRZYRODNIKA

dla uczniów klasy 3 w roku szkolnym 2015/2016

 

Zajęcia odbywają się w piątek na 6. lekcji (co 2 tygodnie).

Program zajęć

Cele zajęć:

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;

 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania;

 • Stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającej przyrody;

 • Wdrażanie do szanowania i pielęgnowania przyrody;

 • Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci;

 • Doskonalenie uwagi i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków na podstawie doświadczeń i własnych obserwacji,

 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji.

Działania:

 • Zajęcia w terenie (spacery oraz wyjścia do pobliskiego lasu);

 • Pogadanki, dyskusje;

 • Pokazy;

 • Obserwacje materiału przyrodniczego;

 • Wykonanie prostych doświadczeń; eksperymentów;

 • Prace plastyczno-techniczne;

 • Korzystanie z różnych źródeł informacji;

 • Dokarmianie ptaków w czasie zimy;

 • Gry i zabawy.

Nauczyciel prowadzący: Róża Rimpler

 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców