Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: niedziela, 12-07-2020, Imieniny: Brunona, Jana, Wery

Wygraliśmy szafki od Fundacji Rosa!

Fundacja Rosa od 2011 roku realizuje w małych miejscowościach projekt „Lekki Tornister” skierowany do uczniów klas I - III.

Pod koniec lutego 2015 r. wysłałam wniosek o przystąpienie PSP w Starych Budkowicach do tegorocznej, IV edycji konkursu. Opisałam w nim szczegółowo, w jaki sposób już od kilku lat promujemy działania prozdrowotne na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Obejmujemy nimi uczniów, rodziców, aktywizujemy nauczycieli. Do wniosku dołączyłam prezentację dokumentującą nasze działania.

Do dalszego etapu zakwalifikowało się 10 szkół z województw dolnośląskiego i opolskiego. Wśród nich nasza – Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach!

Rozpoczęliśmy współpracę - z ramienia Fundacji Rosa szefem projektu „Lekki tornister” była Pani Wioleta Pietryszyn. Na początek otrzymaliśmy materiały dydaktyczne dla uczniów i rodziców. Później czekaliśmy na wyznaczony termin przyjazdu przedstawicieli fundacji - 23 kwietnia. W tym dniu odbyła się prelekcja dla uczniów klas I-III oraz ich rodziców a następnie, już tylko dla dzieci, kilka turniejów i quizów edukacyjnych na temat profilaktyki wad postawy. Później ważeniu zostały poddane dzieci oraz ich tornistry - z zawartością i puste. Sprawdzono, które rzeczy były potrzebne, a które zbędne w danym dniu. Każdy uczeń otrzymał swoją indywidualną kartę pomiaru.

A potem rozpoczęło się trudne czekanie, aż zbierze się specjalnie w tym celu powołana komisja i wybierze szkoły, którym zostaną ufundowane szafki na książki i inne przybory szkolne. Głównym kryterium, branym pod uwagę w przydzielaniu skrytek, było zaangażowanie placówek w realizację programów edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki wad postawy.

PSP w Starych Budkowicach jest w gronie nagrodzonych szkół!!! Nasi uczniowie od 1 września cieszą się z tego, że mogą korzystać z pięknych, kolorowych i funkcjonalnych szafek, które ufundowała Fundacja Rosa! Otrzymaliśmy je w ilości odpowiadającej liczbie uczniów w klasach I-III w ubiegłym roku szkolnym, uczestniczących w konkursie „Lekki Tornister”. Ponieważ w bieżącym roku szkolnym liczba dzieci jest większa, brakującą liczbę szafek zakupiła Rada Rodziców przy PSP w Starych Budkowicach.

Koordynator projektu „Lekki Tornister”

Anna Grzesik

 

 

 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców