Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: czwartek, 28-05-2020, Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Szkolny konkurs recytatorski dla uczniów klas I - III

 

R E G U L A M I N

SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

dla uczniów klas I - III

PSP w Starych Budkowicach

 

Konkurs ma na celu:
- popularyzowanie wielobarwnej poezji dziecięcej, 
- umożliwienie obcowania z pięknem słowa,
- wzbogacanie dziecięcej wyobraźni,
- pobudzanie aktywności twórczej.
 

ORGANIZACJA:

Do konkursu przystępują chętne dzieci.

Uczniowie chcący brać udział w konkursie powinni:

  1. wyszukać wiersz zbudowany:

  2. z min. 2 zwrotek - klasa I

  3. z min. 3 zwrotek - klasa II

  4. z min. 4 zwrotek - klasa III

  5. przedstawić go organizatorowi konkursu do 4. 12. 2014 r.

W przypadku, gdy uczniowie nie opanują pamięciowo wiersza do 12 grudnia 2014 r. nie będą brali udziału w konkursie.

Recytatorzy nie używają rekwizytów.

Konkurs odbędzie się 16 lub 17 grudnia (we wtorek lub w środę) w klasopracowni kl. II.

KRYTERIA OCENIANIA UCZESTNIKA PRZEZ JURY:

  • Prawidłowe opanowanie pamięciowe wiersza

  • Interpretacja utworu

  • Dykcja: intonacja, natężenie głosu, wymowa samogłosek i spółgłosek

  • Ogólne wrażenie artystyczne

SPOSÓB OCENIANIA

Powołana komisja oceniać będzie wg wyżej wymienionych kryteriów.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a na laureatów I, II i III miejsca czekają nagrody książkowe. Sponsorem nagród jest Biblioteka Publiczna w Starych Budkowicach.

Sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.

 

Organizator konkursu

Róża Rimpler


 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców