Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: środa, 01-04-2020, Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia dla klas I - III odbywają się we wtorek na lekcji 6. i 7. oraz w czwartek na lekcji 7. 

Głównym celem zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole jest wytworzenie u ucznia nawyku prawidłowej postawy ciała przez różne formy aktywności fizycznej oraz chęci systematycznego uczestnictwa w zajęciach. Zastosowanie różnych form, metod, zasad ma na celu przede wszystkim osiągnięcie pozytywnych efektów działań, uatrakcyjnienie zajęć, pogłębienie motywacji i zwiększenie aktywności ruchowej. Na zajęcia uczęszczają głównie dzieci z klas młodszych, które wymagają dodatkowej dawki ruchu. Wszechstronność ćwiczeń i dokładność ich wykonania mają zapobiegać wadom postawy, hamować i niwelować już istniejące odchylenia od normy, mają działanie profilaktyczne. Aby uatrakcyjnić zajęcia stosowane są dla tego wieku gry i zabawy korekcyjne oraz gry ruchowe.

Nauczyciel prowadzący: Norbert Kafka

 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców