Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: niedziela, 04-12-2022, Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022

Podstawowe informacje o egzaminie:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

Komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 2022:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Harmonogram egzaminu: 24.05.22 - język polski, 25.05.22 - matematyka, 26.05.22 - język obcy

WAŻNE INFORMACJE: 

1. Napisanie egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie mogą pisać egzaminu w terminie podstawowym, mogą go napisać w drugim terminie. 

2. Obowiązkowe na egzaminie przybory to: długopis z czarnym wkładem oraz linijka na matematyce. Oprócz tego uczniowie nie wnoszą innych przedmiotów na salę egzaminacyjną. 

3. Od ucznia wymaga się samodzielnej pracy na egzaminie. Niedopuszczalne jest wnoszenie i korzystanie z urządzeń elektronicznych. Uczniowi pracującemu niesamodzielnie egzamin zostaje przerwany i unieważniony. 

4. Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na kartach odpowiedzi. Wyjątkiem są uczniowie, którym przyznano dostosowanie polegające na nieprzenoszeniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Ci uczniowie zaznaczają swoje odpowiedzi w arkuszu. 

 

 

 

 

PSP Budkowice (1).jpeg PSP Budkowice (3).jpeg PSP Budkowice (4).jpeg PSP Budkowice (5).jpeg PSP Budkowice (6).jpeg PSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców