Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: środa, 27-10-2021, Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Kalendarium roku szkolnego 2021/2022

  1. Kalendarium oświatowe 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

01.09.2021

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2021

Ferie zimowe

31.01.2022 – 13.02.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19.04. 2022

Egzamin Ósmoklasisty

24 – 26.05.2022

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2022

2. Kalendarium wewnątrzszkolne

Podział roku szkolnego

Pierwsze półrocze

01.09.2021 – 30.01.2022

Drugie półrocze

14.02.2022 - 24.06.2022

Ocenianie śródroczne i roczne osiągnięć edukacyjnych i zachowania

Oceny za I półrocze

klasyfikacyjne do 20.01.2022 (czwartek)

Oceny roczne

proponowane do 31.05.2022 (wtorek)

roczne do 15.06.2022 (środa)

 

Rada Klasyfikacyjna I półrocze

25.01.2022 (wtorek) przed wywiadówką

Rada klasyfikacyjna II półrocze

21.06.2022 (wtorek)

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców