Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: czwartek, 20-01-2022, Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Moja mała ojczyzna

Co to jest eTwinning?
eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno–komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.”
[http://czytelnia.frse.org.pl/media/etwinning-przewodnik-2013.pdf]

Projekt „Moja mała ojczyzna” trwał od marca do końca maja 2020 r. i był sprawie realizowany, pomimo trudności - pademii koronawirusa i zdalnego nauczania. Głównym jego celem było zainteresowanie uczniów historią oraz kulturą swojego regionu.

CELE :
1. Kształtowanie lokalnego patriotyzmu i pogłębienie więzi z własnym
 miejscem zamieszkania. 
2. Popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury oraz przyrody swojego regionu. 
3. Rozwijanie zdolności artystycznych (plastycznych, fotograficznych, literackich) oraz umiejętności informatycznych. 
4. Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych.

Poprzez różnorodność aktywności i zadań uczniowie zdobywali, porządkowali i utrwalali wiedzę o swojej miejscowości. Poznawali również przyrodę swojego regionu. Tematyka realizowana w ramach tego projektu była zgodna z podstawą programową – rozszerzała ją i uzupełniała.

Wszystkie te cele zostały zrealizowane poprzez następujące działania:

• Wspólne utworzenie z innymi uczestnikami projektu wirtualnej książki „Poznajmy się. Skąd jesteśmy?”
  https://www.storyjumper.com/book/read/80052395/5e694c7758bab#page/20 
• Wykonanie pięknych lapbooków o naszych rodzinnych miejscowościach. 
• Szukanie oznak wiosny i zaprezentowanie wybranych zdjęć w postaci kolażu.
• Przeprowadzenie w każdej klasie konkursu rysunkowego „Moja mała ojczyzna”. 
• Wspólnie stworzenie z innymi uczestnikami wirtualnej „Księgi zagadek”. 
• Rozwiązywanie zagadek formie plac plastycznych. 
   https://view.genial.ly/5eb7f87d8c034e0d162d6f48?fbclid=IwAR3JTLTgxBHpvvS_9g7ojt70sAw5tl3i769pca8RXm2qimcll8EC5JZ_PjI 
• Z okazji Dnia Dziecka przesłaliśmy życzenia do zaprzyjaźnionych szkół.
• Ewaluację projektu.


 koordynator projektu
Anna Grzesik

 

 
MP4Pozdrowienia.mp4
 

 

PSP Budkowice (1).jpeg PSP Budkowice (3).jpeg PSP Budkowice (4).jpeg PSP Budkowice (5).jpeg PSP Budkowice (6).jpeg PSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców