Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: poniedziałek, 24-01-2022, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy

Logopeda szkolny

Choć bywają głoski trudne,

A ćwiczenia czasem żmudne.

Będę pilny i wytrwały –

mówcą chcę być doskonałym!

                                         M.Rybak

Logopeda szkolny - mgr Anna Grzesik

Zajęcia logopedyczne w szkole skierowane są do dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami mowy. Ćwiczenia prowadzone są w zależności od rodzaju oraz stopnia nasilenia zaburzeń. Gabinet logopedyczny wyposażony jest w niezbędne pomoce do ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne, do ćwiczeń oddechowych oraz ćwiczeń językowych.

Celem terapii logopedycznej jest usuwanie zaburzeń mowy, korekcja wymowy, nauczanie mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowywanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.Do tego celu służą indywidualnie dobierane dla każdego dziecka ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, fonacyjne, kształcące słuch fonemowy oraz usprawniające narządy artykulacyjne. Ćwiczenia te wykonywane są wraz z grami i zabawami utrwalającymi wymowę tj. rebusy, zagadki, układanki, elementy terapii multimedialnej.

Terapią logopedyczną objęci są wszyscy uczniowie klas I – VI, u których stwierdzono wadę wymowy.

W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań logopedycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz przesiewowych badań logopedycznych prowadzonych przez logopedę w szkole.

We wrześniu logopeda w szkole przeprowadza diagnozę logopedyczną wśród uczniów klas pierwszych:

 • bada płynność mowy,

 • ocenia sprawność aparatu artykulacyjnego,

 • sprawdza słuch fonetyczny i fonemowy,

 • bada artykulację głosek w izolacji, realizację głosek w wyrazach,

 • ocenia poziom analizy głoskowej i sylabowej.

Plan terapii logopedycznej

Cel nadrzędny:

 • kształtowanie prawidłowej mowy, usuwanie wad wymowy.

Cele szczegółowe:

 •  zapobieganie powstawaniu wad wymowy (prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną),
 • rozszerzenie biernego i czynnego słownictwa uczniów,
 •  doskonalenie motoryki narządów mowy,
 •  stymulacja rozwoju językowego uczniów z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy (wymowy, słownictwa, strony gramatycznej i stylistycznej),
 • wywołanie i utrwalenie prawidłowej wymowy głosek,
 • czytanie tekstów, nauka wierszyków, opis ilustracji, układanie historyjek obrazkowych,
 • doskonalenie funkcji wzrokowo-ruchowo-słuchowych,
 •  współpraca z nauczycielami, pedagogiem: uświadamianie ważności prawidłowej wymowy u dzieci, instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach.

Anna Grzesik

 

PSP Budkowice (1).jpeg PSP Budkowice (3).jpeg PSP Budkowice (4).jpeg PSP Budkowice (5).jpeg PSP Budkowice (6).jpeg PSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców