Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: niedziela, 19-09-2021, Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Dane szkoły

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W STARYCH BUDKOWICACH

ul.Wołczyńska 14
46-030 Stare Budkowice
tel.(077) 4210-012Dyrektor: Norbert Kafka

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach jest jednostką organizacyjną gminy, funkcjonuje jako jednostka budżetowa, finansowana z budżetu gminy.

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie.

4. Przedamiot działalności i kompetencje określa Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach.doc

5. Podstawą organizacji pracy w danym roku szkolnym są ustalone przez dyrektora i zaopiniowane przez radę pedagogiczną:
- szkony plan nauczania
- arkusz organizacji szkoły (zatwierdzony przez Wójta Gminy).

6. Majatek (stan na dzień 31.12.2002 r.):
- budynki i budowle - 227.578,00
- zespoły komputerowe - 26.619,00
- wyposażenie - 38.569,00
- zbiory biblioteczne - 5.199,00

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców